Tre viktige råd

Hvordan du kan hjelpe til når spillingen tar overhånd.

Tre viktige råd

  1. Kunnskap – Øk din kunnskap om spill og spilleren.
  2. Dialog – Lytt, engasjer deg og vis interesse.
  3. Regler – Bli enige om en avtale. Følg opp, og kontakt hjelp ved behov.

Skriv ut Del

Publisert 09 okt. 2012 - Oppdatert 16 okt. 2012

1. Kunnskap

For å kunne hjelpe barn i deres digitale hverdag kreves det kjennskap til spill. Hva slags spillsjangre er mest tidskrevende? Hvilke spill er mest populære? Hvorfor vekker spill et så sterkt engasjement? Når blir spilling et problem og hva skiller problemspilleren fra storspilleren?

Du finner mye god og grunnleggende informasjon om populære spillsjangre og spillere her på denne siden og i brosjyren.

2. Dialog

Kunnskap om spill og spilling er en forutsetning for en konstruktiv dialog. En anerkjennelse av spillernes interesse og prestasjoner er et godt sted å begynne. Det å vise forståelse for spill og spilleren krever ikke at man er en aktiv spiller med detaljkunnskap om hvert eneste spill. Det handler derimot om å ha en grunnleggende forståelse for hvorfor spill er så appellerende for barn og unge.

Ikke diskuter spillevaner i kampens hete. Enten barnet er dypt fokusert på spillet, eller du er på bristepunktet, er dette ikke et godt tidspunkt for å opprette nye rutiner. Ta heller og vent en dag eller to til dere er i en helt annen kontekst, og i et helt annet sinnelag. På denne måten oppnår dere en mer nøktern samtale med mulighet for gode resultater.

3. Regler

Enighet rundt barnets spilling er et kompromiss mellom forbud og ingen kontroll. Spillingen styres best gjennom forhandling om regler og konsekvenser (i hjemmet).

Noen ganger må hjelp til styring settes i gang uten foreldre eller foresattes deltakelse. Skolen eller andre instanser kan sette opp en endringsavtale sammen med spilleren. En forutsetning for å lykkes med dette er at spilleren selv er motivert for endring.

Istedenfor å si «jeg bestemmer», kan det være lettere å få laget en god avtale som barnet respekterer hvis man lar barnet få lov til uttale seg. Gi spilleren eierrett til avtalen, da blir den tydelig, legitim og realistisk.