Ressurser

Nyttige ressurser for deg som ønsker å hjelpe eller forstå.

Skriv ut Del Publisert 09 okt. 2012 - Oppdatert 16 okt. 2012

KoRus-Øst – Kompetansesenter for Rus


Bilde og lenke til ForeldreveilederKoRus-Øst har laget ulike brosjyrer om dataspillavhengighet, blant annet to veiledere – en for foreldre og en for ansatte i skolen:

Veileder for kursholdere: Blå Kors Senter Oslo (BKS) og KoRus-Øst har utviklet en Veileder for kursholdere. Kursene er for foreldre og omhandler barn og dataspill.

Foreldreveileder: Veilederen gir god informasjon om hvilke spill som spilles på nett. Den vil også gi deg litt kunnskap om hva som er for mye spilling, og ikke minst hva dere som foreldre kan gjøre.

Veileder for ansatte i skolen: Veileder for ansatte i skolen – regulering av rolle- og strategispill på nettet, er ment som et hjelpemiddel til de som ønsker økt kompetanse og ikke for å skape en forventning om at alle ansatte i skolen skal ha spisskompetanse innen området. 

Flere brosjyrer fra KoRus-Øst finner du her

Borgestadklinikken

Behandslingsmanuel for dataspillavhengige ungdommer i alderen 12- 20 år, beskriver et poliklinisk individuelt og familieorinetert behandlingstilbud til unge som har utviklet dataspillavhengighet. Forfattet av Helge Molde, Ståle Pallesen og Ingjerd Meen Lorvik.


Hjelpelinjen for spilleavhengige

Hjelpelinjen for spilleavhengige har gitt ut brosjyren Er dataspill et problem? - Signaler og symptomer – en veileder for foreldre og helsepersonell.


Barnevakten


Barnevakten har intervjuet flere eksperter på området dataspill og produsert en serie informasjonsvideoer.

Flere videoer fra Barnevakten finner du her.