Nettverk

Organisasjoner og tjenester du kan oppsøke for kontakt og informasjon.

Skriv ut Del Publisert 09 okt. 2012 - Oppdatert 16 okt. 2012

Barnevakten
Gir råd om barn og medier, med foreldre som målgruppe.

Behandlingsteamet Tepstad & Kvam
Ofte kan det være usikkerhet og uenighet i familien rundt tidsbruken på dataspill. Da kan det være nyttig med en felles samtale. Behandlingsteamet i Stavanger tilbyr et lavterskeltilbud til ungdom som har utviklet spilleproblemer. 

Borgestadklinikken
Behandler spilleavhengige gjennom polikliniske samtaler i Skien (Ibsen) og i Drammen(Bragernes).

Gevinsten
Lett tilgjengelig behandlings/hjelpetilbud i Oslo sentrum for unge og deres familier, med problemer knytte til data og pengespill. Henvisning ikke nødvendig og tilbudet er kostnadsfritt. Kontaktperson: Hélène Fellman.

Hjelpelinjen 80080040
Hjelpelinjen for spilleavhengige har som hensikt å hjelpe mennesker i krise, vise til annen hjelp og samle informasjon om spillavhengighet. Hjelpelinjen er organisert som et samarbeid mellom Lotteritilsynet og Sykehuset Innlandet HF Sanderud.

KoRus-Øst
KoRus-Øst er organisert under Sykehuset Innlandet HF, avdeling for rusrelatert psykiatri og avhengighet. Har blant annet spisskompetanse på problematisk spilleatferd.

Lotteritilsynet
Lotteritilsynet skal sikre at den norske spelemarknaden er lovleg, sikker og til å stole på. Vi overvaker brukarane sine interesser og jobbar for ein sunn og sikker spelemarknad.

Spillavhengighet-Norge
Spillavhengighet-Norge er en frittstående interesseorganisasjon, med nært samarbeid med ulike fagmiljøer innen feltet spilleavhengighet.