Brosjyre

Når spillingen går for langt.

Skriv ut Del Publisert 09 okt. 2012 - Oppdatert 16 okt. 2012

Dataspill er en naturlig del av barn og unges hverdag. For de aller flste blir dataspill nettopp det – en del av hverdagen, et frirom for lek, underholdning og sosial omgang. Men dataspill er også en kilde til bekymring og konflkt i mange familier, og for noen kan spillingen ta overhånd. Mange voksne har liten kunnskap om spill og spillkultur, noe som kan skape en avstand når man snakker om spill med barn og unge. Denne brosjyren tar for seg hvordan du kan få satt i gang en god dialog og bli enige om regler for spilling med barnet.

Last ned brosjyren!