Storspilleren

Tidsbruk alene skiller ikke storspilleren fra problemspilleren.

Fakta om storspilleren

  • Omtrent 10 % av gutter i alderen 12-17 år.
  • Hovedsakelig gutter som er storspillere.
  • Spiller helst onlinespill.

Skriv ut Del

Publisert 09 okt. 2012 - Oppdatert 16 okt. 2012

Mange ungdommer spiller mye, men for de færreste utvikler spillingen seg til et alvorlig problem. Derfor er det nyttig å skille mellom storspillere og problemspillere.

Storspilleren er definert som en som spiller 4 timer eller mer daglig uten at dette nødvendigvis går utover helse og livskvalitet. Dette er personer som har et lidenskapelig forhold til spill, uten at hobbyen virker forstyrrende på livet ellers.

Det som derimot kjennetegner problemspilleren er at spillervanene blir tvangsmessige og til hinder for skole, familie, karriere og det sosiale livet.

Om lag 10 % av gutter i alderen 12-17 år er storspillere. Andelen jenter som blir stor- og problemspillere er meget lav.

Kilde: Nova Rapport 18/2010 "Uskyldig moro?" - Pengespill og dataspill blant ungdommer.