Problemspilleren

Hvem er problemspilleren?

Fakta om problemspilleren

  • Omtrent 1-3 prosent av gutter i aldersgruppen 12-17 år.
  • Kan ha sammenheng med andre underliggende psykiske lidelser eller utfordringer i livet. Også kjent som samsykelighet.
  • Skiller seg fra problemspilling knyttet til pengespill.

Skriv ut Del

Publisert 09 okt. 2012 - Oppdatert 16 okt. 2012

Problemspillerne utgjør omtrent 1 prosent av ungdom i aldersgruppen 12 til 17 år, og kjennetegnes ved at spillvanene blir tvangsmessige og til hinder for deltakelse i skole, familie og sosialt liv.

Problemspillingsbegrepet gir oss mulighet til å se uproblematisk spilling som en løsning, og ikke total avholdenhet som ofte er den beste løsningen ved andre avhengighetstilstander. (KoRus-Øst).

Forskjellige årsaker
Problemspillere kan ha underliggende psykiske lidelser som angst og depresjon, eller utfordringer som mobbing eller at foreldre som skiller seg.

Spillingen blir brukt som et virkemiddel for å mestre situasjonen, og kan derfor være et symptom på de underliggende problemene.

Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at også barn og unge uten underliggende problemer kan utvikle usunne spillvaner. Dette er gjerne personer som blir oppslukt av mestring og prestasjoner.

Det er viktig å skille mellom «problem gaming» og «problem gambling». Den største forskjellen kan sies å være hvilken type stimulans spillingen gir. I pengespill er det spenning knyttet til å vinne penger eller materielle gode som danner bakgrunnen. Ved å vedde mye, i håp om å vinne mer, kan en uheldig sirkel av avhengighet av pengespill i diverse former oppstå. For dataspilleren er det ikke snakk om å vinne eller tape penger, det man satser er sin tid og sosiale tilhørighet. (St.mld. nr.14 (2007-2008)).

Kilder:
Nova Rapport 18/2010 "Uskyldig moro?" - Pengespill og dataspill blant ungdommer.

St.meld nr. 14 (2007-2008) Dataspill.
KoRus-Øst - Foreldreveileder for ansatte i skolen.