Rapporter

Her finner du relevante rapporter og studier på spillavhengighet og problemspilling.

Skriv ut Del Publisert 09 okt. 2012 - Oppdatert 16 okt. 2012

Omfang av penge- og dataspillproblemer i Norge 2013, UIB
Befolkningsundersøkelsen Omgang av penge- og dataspillproblemer i Norge 2013 tar i all hovedsak for seg pengespill, men har i tillegg sett nærmere på noen spørsmål om dataspill. Befolkningsundersøkelsen ble laget for Lotteritilsynet, og ble gjennomført av en gruppe ved Universitetet i Bergen ledet av professor Ståle Pallesen.

Nova Rapport 2/13 "Pengespill og dataspill  – Endringer over to år blant ungdommer i Norge"
Denne studien, en oppfølgingsundersøkelse av 2010-prosjektet, ble gjennomført våren 2012. Målet med oppfølgingsundersøkelsen var å få mer kunnskap om endring i spillevaner over tid, og å se nærmere på årsakssammenhenger.

Nova Rapport 18/10 "Usklyidg moro?" - Pengespill og dataspill blant norske ungdommer. 
I denne rapporten presenterer vi resultatene fra en landsdekkende skolebasert ungdomsundersøkelse om pengespill og dataspill. I overkant av 8000 ungdommer i alderen 12 til 17 år fra 89 skoler deltok i spørreskjemaundersøkelsen. Oppdragsgiver for rapporten er Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Rapport fra arbeidsgruppa. Rapport om problemskapende bruk av dataspill (2011).
Dette er en rapport fra arbeidsgruppen på området problemskapende bruk av dataspill s
nedsatt på bakgrunn av regjeringens Handlingsplan mot spillproblemer (2009–2011).

Hjelpelinjen for spilleavhengige - Samlestatistikk
Årlig samlestatistikk over innringere til Hjelpelinjen siden 2007. 

Henvendelsesstatistikkene for 2011, Spillavhengighet-Norge
Oversikt over henvendelser mottatt av Spillavhengighet-Norge i løpet av 2011.

At leva i World of Warcraft - tio ungdomars tankar och erfarenheter (2007) Svensk rapport med intervju av ti ungdommers erfaringer fra World of Warcraft-universet.

St.Meld. Nr. 14 (2007-2008) "Dataspill"
Stortingsmeldingen ser på det meste som har med spill å gjøre i Norge.