Studentpakke

Denne litteraturpakken er skreddersydd for deg som ønsker å skrive om problemspilling. Her finner du styrende dokumenter og rapporter om dataspill og problemspilling.

Skriv ut Del Publisert 04 jun. 2013 - Oppdatert 08 okt. 2013

St.meld.nr 14 (2007-2008) 
Stortingsmelding om dataspill var både Norges og verdens første av sitt slag. Stortingsmeldingen kartlegger spill som kultur og industri nasjonalt og globalt.

Problemspilling

Handlingsplan mot spilleproblemer 2009-2011
La grunnlaget for økt kartlegging av problemskapende dataspilling, og resulterte blant annet i en tverrfaglig arbeidsgruppe, og en rapport i 2011.

Nova Rapport 18/10 "Usklyidg moro?" - Pengespill og dataspill blant norske ungdommer 
I denne rapporten presenterer vi resultatene fra en landsdekkende skolebasert ungdomsundersøkelse om pengespill og dataspill. I overkant av 8000 ungdommer i alderen 12 til 17 år fra 89 skoler deltok i spørreskjemaundersøkelsen. Oppdragsgiver for rapporten er Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Rapport fra arbeidsgruppa. Rapport om problemskapende bruk av dataspill (2011)
Dette er en rapport fra arbeidsgruppen på området problemskapende bruk av dataspill nedsatt på bakgrunn av regjeringens Handlingsplan mot spillproblemer (2009–2011).

Nova Rapport 2/13 "Pengespill og dataspill  – Endringer over to år blant ungdommer i Norge"
Denne studien, en oppfølgingsundersøkelse av 2010-prosjektet, ble gjennomført våren 2012. Målet med oppfølgingsundersøkelsen var å få mer kunnskap om endring i spillevaner over tid, og å se nærmere på årsakssammenhenger.

Handlingsplan mot spillproblemer 2013-2015
Den nye handlingsplanen tar for seg både pengespill og dataspill. Planen er et viktig verktøy for å skaffe kunnskap om spilleadferd i befolkningen. Den er også et verktøy for å arbeide målrettet mot de negative sosiale konsekvensene som pengespill og dataspill kan ha.