Midler til forskning om dataspill

RAM disponerer i år 300 000 kroner til forskning om dataspill og problemspilling gjennom tippemidlene.

Hva er RAM?

RAM (Rådet for anvendt medieforskning) er et rådgivende organ for Medietilsynet, som behandlar søknader om midler til medieforskning. Rådet utarbeider en innstilling, mens Medietilsynet tar den endelige avgjørelsen om avslag og bevilgninger.

Skriv ut Del

Publisert 13 aug. 2013 - Oppdatert 05 aug. 2014

I henhold til hovedmål 2 i Handlingsplanen mot spillproblemer 2013-2015 er det behov for mer kunnskap om dataspill, spillatferd og spillstrukturer. Derfor er det utlyst øremerkede midler til forskere, journalister og masterstudenter med et ønske om å belyse relevante problemstillinger knyttet til dette.

Utdrag fra Handlingsplan mot spillproblemer 2013-2015

Tiltak 2.2.b Forskning på dataspill - spillstruktur, spillkunnskap og spillkritikk: «Forskningen må belyse belønningssystemer i spill, meningsaspekt i dataspill som motstykke til pengespill, hva som skiller pengespilling og dataspilling samt lojalitetsstrukturer i spill».

Les mer i Handlingsplanen mot spillproblemer 2013-2015

Slik går du frem

Handlingsplan mot spillproblemer 2013-2015 beskriver de overordnede perspektivene for mulige forskningsopplegg, mens konkrete vurderingskriterier er tilgjengelige på hjemesidene til RAM. Søknadsfristen er 1. oktober 2013 for søknader som gjelder bevilgningsåret 2014.

Informasjon om søknadsprosessen