Omfang av dataspillproblemer i Norge 2013

Ny befolkningsundersøkelse definerer 3 prosent av alle over 16 år som problemspillere, og 0,3 prosent spilleavhengige.

Om undersøkelsen:

 • Totalt 9770 respondenter tok undersøkelsen.
 • Alder 16-74 år.
 • 4797 kvinner og 4974 menn.
 • 43,6 prosent av alle inviterte deltok på undersøkelsen (svarprosent).
 • 37 prosent oppga å ha spilt dataspill i løpet av de siste 6 månedene.

Skriv ut Del

Publisert 13 mai. 2014 - Oppdatert 13 mai. 2014

Befolkningsundersøkelsen Omgang av penge- og dataspillproblemer i Norge 2013 tar i all hovedsak for seg pengespill, men har i tillegg sett nærmere på noen spørsmål om dataspill.

Befolkningsundersøkelsen ble laget for Lotteritilsynet, og ble gjennomført av en gruppe ved Universitetet i Bergen ledet av professor Ståle Pallesen.

 Definisjon av dataspill

«Med dataspill menes her ulike typer elektroniske spill som spilles på PC eller på ulike spillkonsoller som Playstation, Xbox, PSP, Nintendo Gameboy og lignende».

37 prosent oppgir å ha spilt dataspill i løpet av de siste 6 månedene. De mest aktive spillerne befinner seg i aldersgruppen 16-25 hvor 3 av 4 har spilt. Dette tallet går gradvis nedover med alder, men selv blant gruppen 66-74 år oppgir 5,7 prosent å ha spilt dataspill.

Definisjonen av dataspill i undersøkelsen forholder seg hovedsaklig til tradisjonell spilling på PC eller via spillkonsoll. Det er derfor vanskelig å vite om spillere som hovedsakelig bruker smarttelefoner og nettbrett har svart ja på dette spørsmålet.

Problemspilling

I undersøkelsen svarte respondenter på 7 spørsmål om sine spillevaner, også kjent som GASA-testen (Game Addiction Scale for Adolescents). 96,7 prosent av befolkningen blir definerte som normaldataspillere/ikke spilt data, mens problemspillere utgjør 3 prosent og spilleavhengige 0,3 prosent.

Ifølge befolkningsundersøkelsen er problemspilling mer hyppig hos:

 • Menn
 • Yngre mennesker
 • De som ikke bor med en partner
 • Lavt utdannede
 • Arbeidsledige
 • Studenter
 • Personer født i ikke-vestlige land

Undersøkelsen ser også på sammenhenger mellom problemspilling og helseplager. Alle ble spurt om hvor hyppig de hadde opplevd en eller flere definerte plager i løpet av de 2 siste månedene. Alle symptomer forekommer hyppigere hos de med dataspillproblemer/spillavhengighet enn resten av befolkningen.

Last ned undersøkelsen