Ny ressurs om problemspilling til barnefaglig personell

Barnefaglig personell vil i tiden rundt skolestart høsten 2013 motta Medietilsynets informasjonsbrosjyre «Når barn og unges dataspilling skaper bekymring». Dette er et ledd i en større satsing på et faglig løft om temaet problemskapende bruk av dataspill.

Skriv ut Del Publisert 19 aug. 2013 - Oppdatert 19 aug. 2013

Brosjyren «Når barn og unges dataspilling skaper bekymring» sendes i første rekke ut til familievernkontor, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, skolefaglig ansvarlige i kommunene og PPT-tjenesten for videregående skole. Innholdet i brosjyren er samkjørt med nettsiden www.problemspilling.no som tilbyr ytterliggere informasjon om spill, problemspilling og eksisterende ressurser og hjelpeapparat. Brosjyren er tilgjengelig i PDF-utgave, også på nynorsk og engelsk. 

– Vi vet at dataspill er en naturlig del av hverdagen til de fleste barn og unge, men for noen utvikler spillingen seg til et problem som går utover helse og livskvalitet. Derfor er det viktig med kunnskapshevende ressurser som gjør det enklere å oppnå en åpen dialog om problemet, sier Thomas Hepsø, seniorrådgiver i Medietilsynet. 

Medietilsynet er nasjonal koordinator for initiativer som fremmer trygg bruk av digitale medier for barn og unge. Brosjyren har blitt utviklet som et ledd av flere kompetansehevende tiltak og tar utgangspunkt i flere rapporter om norske barns og unges bruk av dataspill. KoRus-Øst og Hjelpelinjen for spilleavhengige har lang erfaring med bistand og behandling innenfor området, og har bidratt med innspill og kvalitetssikring av brosjyren. 

Tiltaket er en del av regjeringens satsning på området gjennom Handlingsplan mot spillproblemer 2009-2011 og 2013-2015.           

Brosjyrene er tilgjengelige på bokmål, nynorsk og engelsk i PDF-format via denne lenken: http://www.problemspilling.no/no/Rad-og-veiledning/Brosjyre/.

Les pressemelding sendt ut 19.08.13.