Midler til hjelpetiltak

Helsedirektoratet har utlyst midler til hjelpetiltak for personer med problematisk spilleatferd.

Skriv ut Del Publisert 06 mar. 2014 - Oppdatert 06 mar. 2014

Gjennom overskuddet fra Norsk Tipping bevilges det gjennom Handlingsplan mot spillproblemer tilskuddsmidler til:

 

  • Kompetanseheving blant helsepersonell som jobber med spillproblemer
  • Videreutvikling og utprøving av hjelpetiltak for personer med problematisk spilleadferd
  • Implementering av kartleggingsverktøy

 

Dette hjelpetiltaket er ment for å stimulere til kompetanseheving blant helsepersonell og utvikling av hjelpetiltak for personer med problematisk spilleadferd.

Søknadsfrist er 01.04.2014. 

Les mer på Helsedirektoratets hjemmesider