500 gutter om dataspill

Undersøkelsen, 500 gutter om dataspill, viser at norske gutter anser spilling som en viktig del av hverdagslivet, og en sosial hobby, der man både spiller og snakker med venner.

Skriv ut Del Publisert 24 mar. 2014 - Oppdatert 24 mar. 2014

Medietilsynet bestilte i høst en undersøkelse fra Ipsos MMI der 502 gutter i alderen 12 til 17 år svarte på spørsmål om sine egne spillevaner. De mest interessante funnene fra undersøkelsen er nå sammenfattet i et oversiktlig faktaark.

Last ned faktaark med infografikk 

Spurte gutter for å få mer innsikt

Gutter er overrepresenterte som storspillere og problemspillere blant ungdom ifølge Nova Rapport 18/2010. Derfor valgte Medietilsynet å gjennomføre en undersøkelse som så nærmere på nettopp denne målgruppens spillhverdag. 

Å være sosial motiverer spillerne

Blant guttene som spiller mer enn én time på hverdager er det å spille og snakke med venner den viktigste motivasjonen. Konkurranseaspektet og utfordringene ved spill viser seg også å være veldig betydningsfulle motivasjoner uavhengig av spilletid. Få gutter er opptatte av å få nye onlinevenner, men spiller i størst grad med venner de kjenner fra før.

Problemspilling

I undersøkelsen sier 1 av 10 at de har opplevd problemer med spillingen sin. Og 6 av 10 sier at de ikke kjenner til noen som har problemer med det heller. Selv om undersøkelsen viser at det er mange som spiller mellom to og fire timer hver dag, og at de øker tidsbruken noe i helger og på fridager, så vil ikke det si at man nødvendigvis får problemer med spillingen på grunn av tidsbruken.