Om prosjektet

Kontakt

Skriv ut Del

Publisert 09 okt. 2012 - Oppdatert 16 okt. 2012

Fra 2006-2007 opplevde hjelpeapparatet som jobbet med pengespill, og andre instanser rettet mot barn og unge, i økende grad henvendelser og utfordringer knyttet til overdreven bruk av dataspill. Hjelpelinjen for spilleavhengige ble i utgangspunktet opprettet som et tilbud til spillere og pårørende som hadde problemer med pengespill. Siden 2006 har tjenesten i stadig økende grad blitt benyttet av foreldre som sliter med å regulere barnas bruk av dataspill. Det blir ofte fortalt at ungdommene skulker og presterer dårligere på skolen. I tillegg nevner flere om kutt i andre fritidsinteresser som tidligere var viktige for dem.

Ifølge regjeringens Handlingsplan mot spillproblemer (2009–2011) var det ønsket økt kunnskap om problemer knyttet til dataspill. Et av tiltakene var å opprette en tverrfaglig arbeidsgruppe for fagfeltet nettspill/online dataspill. Arbeidsgruppen ble ledet ledet av seniorrådgiver Thomas Haugan-Hepsø fra Medietilsynet.

Arbeidsgruppen foreslo blant annet å lage en brosjyre rettet mot skole- og helsepersonell som jobber med unge, en nettportal med informasjon og sist men ikke minst en nasjonal konferanse som har en samlende funksjon.   

Arbeidsgruppen sammensetning:

Thomas Haugan-Hepsø, seniorrådgiver, Medietilsynet

Torill Elvira Mortensen, førsteamanuensis, IT-Universitetet i København

Hélène Fellmann, barnevernpedagog og gestaltterapeut

Jonny Engebø, senniorrådgiver, Lotteri- og stiftelsestilsynet

Øystein Bjørke Olsen, spesialrådgiver Kompetansesenter rus - region øst (KoRus-Øst)

Kristin Markussen, Norsk Forbund for Fantastiske Fritidsinteresser (Hyperion)

Alf Henrik Nordby, Norsk Spill- og Multimedialeverandørforening

Sekretariat: Medietilsynet ved Rita Astridsdotter Brudalen-Adriansen